Historiek

1994

Madosa vzw - Werd de titel Maatschappij der Doofstommen van Antwerpen vervangen door Koninklijke Maatschappij van Doven en Slechthorenden van Antwerpen, MADOSA.
Madosa vzw - Startte de jongste onderafdeling van Madosa op, nl de kinderclub 'Zonnestraal'.

1993

28/02
Dosena - Oprichting nieuwe afdeling '50 plussers' Dosena (Doven Senioren Antwerpen).

30/01
Madosa vzw - werd in de achterste zaal van Madosa-gebouw het informatiecentrum ‘Visicom’ van Goedhart uit Amersfoort (Nederland) geopend. 

1992

 Madosa vzw - Vierde Dotoera haar 45-jarig bestaan met een feestbanket in het weekendverblijf 'Solcress' te Spa. 

1991

25/05
Madosa vzw - Startten vele vrijwilligers met de afbraak van de 1ste verdieping (vroegere cinemazaal), die moest veranderen in een nieuwe feestzaal en een ruimte bieden voor tentoonstellingen.
Madosa vzwStart van actie om meer ondertiteling bij de TV-programma’s te verkrijgen.

1990

20/10
Madosa vzw - Nationaal Congres ‘Integratie’. Madosa hield in samenwerking met Fevlado een nationaal congres in het Provinciehuis te Antwerpen. 

1989

17/10
Madosa vzw - Doventoneelgroep ‘Hi’ uit Singapore...

09/07
Andothe - Internationaal Congres en Festival met als thema 'The Deaf Way'.

11/02
Madosa vzw - Viering 95-jarig bestaan van Madosa. Er werden 10 leden gehuldigd die 50 jaar lid zijn. 

1988

Madosa vzw - Eigen teksttelefoon…
Madosa vzw - Groot kindercarnavalfeest gehouden. Dit feest had tot doel om dove en horende ouders met elkaar te laten communiceren.
Madosa vzw - De benaming 'Ouden van dagen' veranderde in 'Kring der dove en gehoorgestoorde gepensioneerden'.

1987

Madosa vzw - Vrouw als voorzitter...
Madosa vzw - Is in het gebouw ook het secretariaat van de vereniging van hardhorenden 'Onder Ons' gehuisvest.12/03
Madosa vzw - Dove actrice Marlee Matlin.

1986

22/11
Madosa vzw - Organiseerde Madosa voor de 1ste keer een rommelmarkt in haar lokaal. (22 - 23 november)

08/11
Madosa vzw - Verruilde Madosa het lokaal in de Lange Lozanastraat voor het oude parochiehuis in de Haantjeslei 213 te Antwerpen.

1984

Dovca - Oprichting nieuwe sport- en ontspanningsclub 'doven Vrienden club Antwerpen' DOVCA.

1980

Madosa vzw - In de lente verscheen het allereerste tijdschrift dat door Madosa werd uitgegeven.
Dodacan - Dodacan organiseerde carnavalfeesten.

12/01
Dodacan - Werd een Driekoningenfeest toegevoegd aan het activiteiten-programma van Dodacan. 

1979

07/10
Madosa vzw - De fotoclub 'Dofotan' hield een tentoonstelling.
Madosa vzw - De 1ste Dodacan-reis was naar Volendam en Marken.
Madosa vzw - Verhuisde Dotoera terug naar het huis voor doven in de Lange Lozanastraat in Antwerpen.
Dodacan - Dodacan organiseerde een 1ste tentoonstelling van handwerken en creatieve werken. 

1977

04/10
DodacanOprichting van een Damesclub 'Dodacan'. Op voorstel van Mw. Alice Verberght werd een club opgericht voor dove vrouwen
Madosa vzw - De Federatie van de Vlaamse Verenigingen van de Doven (FEVLADO) werd opgericht. Madosa is aangeslotoen vanaf het moment dat deze opgericht werd. 

1975

 Madosa vzw - Oprichting van een fotoclub ‘Dofotan’ voor doven. 

1972

 De Vlinder - Geschiedenis

1969

25/05 - Madosa vzwViering van 75 jaar Madosa op een Pinksterzondag in Harmonie te Antwerpen. 

1961

 Madosa vzw - Oprichting van een club voor verzamelaars. 

1960

15/12
Madosa vzwOprichting van een club ‘Ouden van dagen’.

10/11
Madosa vzw - De Koninklijke Maatschappij der Doven van Antwerpen en omgeving heeft tijdens dit weekend het jaarlijks herdenkingsfeest van E.H. De L’Epée gehouden en meteen verdienstelijke leden gehuldigd.
Madosa vzw - Mooi geschenk…
Madosa vzw - Scheidde de sportclub zich af van Madosa.
Madosa vzw - Verhuisde Dotoera naar een ander lokaal in Hoboken en Merksem. 

1959

 Madosa vzw - Viering 65- jarig bestaan van Madosa. 

1958

 Dosporta - Vierden Dotoera en Dosporta hun 10-jarig bestaan. 

1957

28/12
Madosa vzw - Overleed op 84-jarige leeftijd de ex-voorzitter en stichter van de Maatschappij van Antwerpen, de heer Edward Monu. 

1956

 Madosa vzw - Oprichting biljartclub 'Dobican'. Madosa kocht en plaatste een nieuwe biljarttafel in het lokaal. Zo is er ook de biljartclub opgericht. 

1954

15/04
Madosa vzw - Verscheen het nieuwe maandblad 'De Band'.

1951

Madosa vzw - Oprichting van een kaartclub 'Andoka'.

24/11
Madosa vzwWerd het gebouw plechtig geopend en ingehuldigd door schepen Cornet, die symbolisch het lint kwam doorknippen.

24/11
Madosa vzw - Dotoera organiseerde een tentoonstelling tijdens de opening van het nieuwe lokaal en organiseerde tevens het allereerste Karnavalfeest.
Madosa vzw - Had Madosa een eigen huis in de Lange Lozanastraat 171. De benaming veranderde in 'Vereniging voor doven van Antwerpen en omliggende, Madosa'. 

1950

 Madosa vzw - De eerste collectanten…

22/05
Madosa vzw - Kreeg Madosa de titel van 'Koninklijke Maatschappij der doven van Antwerpen en omstreken'.

1949

09/10
Madosa vzw - Vierde Madosa haar 55ste verjaardag. Hiervoor werd een nieuwe vlag ontworpen door A. Van Gils, een dove artiest. Edward Verheezen schreef een jubileumboek over de periode 1891-1949. 

1947

Madosa vzw - Nieuw comité opgericht bij afdeling 'Tehuis'. Hun doel was een nieuw huis voor de Maatschappij te kopen. Madosa vzwViering van 25-jarig bestaan van de sportclub. De club kreeg een eigen nieuwe vlag.
Madosa vzw - Oprichting van een toeristenclub 'Dotoera'. 

1946

01/01
Dovca - Werd een bakspelclub "Dobac" opgericht

1944

 Madosa vzw - Viering 50ste verjaardag van de vereniging 

1941

 Madosa vzw - De voetbalploeg werd voor de 1ste keer Belgisch kampioen. 

1940

10/05
Madosa vzw - Tweede Wereldoorlog: Schorsing van alle activiteiten van de vereniging. Het spaargeld werd teruggegeven. De aanbetaling voor de afdeling 'Tehuis' werden vrijgesteld voor het jaar 1940. 

1939

Madosa vzw - De naam ‘Maatschappij der Doofstommen van Antwerpen' werd veranderd in MADOSA.
Madosa vzw - Begon de Maatschappij met de druk van haar maandelijks krantje.
Madosa vzw - Besliste het Antwerpse stadsbestuur een certificaat op te stellen, waarin stond dat alle Antwerpse doven ontheven werden van de hondenbelasting. 

1935

Madosa vzw - Traditie gestart om Sint-Niklaasfeest en kerstfeest te houden. Het ambt van boetemeester onder de bestuursleden werd afgeschaft.

30/04
Madosa vzw - Verscheen het erkende 'Tehuis voor doven' in het Staatsblad. 

1932

30/04
Madosa vzw - Nieuwe benaming Maatschappij ‘Tehuis voor naschoolse zorg voor

08/02
Madosa vzw - Oprichting nieuwe afdeling 'Tehuis'. 

1930

Madosa vzw - Nationale Congres te Luik. Voor de 1ste keer werd het bijgewoond door 8 Joodse doven uit Antwerpen. 

1925

Madosa vzw - Startte men met het geven van een geboortepremie bij de geboorte van kinderen. 

1924

 Madosa vzw - 1ste internationale atletiekwedstrijden. Hieraan namen 3 Antwerpse leden deel, die getraind werden door de heer Westerhoff. 

1922

Madosa vzw - Uitgave van boekje ‘het leven van Priester de L’Epée. Geschreven door mej. Yv. Pitrois en van het Frans in het Nederlands vertaald door de dove Willem Engelsen.

12/03
Madosa vzw - Oprichting van een sportclub 'Antwerpsche Doven Sport club'. Afkorting ADSC. Opgericht door de heer Louis Stubbe. 

1921

 Madosa vzw - Minder succes met de theatervoorstellingen. 

1919

09/02
Madosa vzw - 25-jarig bestaan van de Maatschappij.

1914

Madosa vzw - Eerste Wereldoorlog.

1910

Madosa vzw - Verhuisde de Maatschappij opnieuw naar ‘Café du Nord’ Grote Markt te 

1908

26/06
Madosa vzwVerhuisde de Maatschappij naar ‘De L’Epée’ aan de Lombaertvest 34 te Antwerpen. 

1904

04/08
Madosa vzw - Viering 10 jaar bestaan van de Maatschappij.

1901

15/07
Madosa vzw - Teruggave borstbeeld ‘Abbé De L’Epée.

1899

Madosa vzw - Oprichting theatergroep dove mensen.

1898

11/12
Madosa vzw - 1ste banket ter ere van de 186ste geboorteverjaardag van Abbé de L’Epée en het 5-jarig bestaan van de Maatschappij.

26/09
Madosa vzw - Erkenning aangevraagd 'SpaarDoofstommen'.

08/04
Madosa vzw - Reglementen 'SpaarDoofstommen'.

1895

08/12
Madosa vzw - Ontbinden van de Maatschappij.

1894

11/02
Madosa vzw - Oprichting van de Maatschappij ‘SpaarDoofstommen Maatschappij.

04/02
Madosa vzw - Officiële status voor de vereniging.

1883

Madosa vzw - ‘De Jonge Vrienden’

1872

Madosa vzw - Bijeenkomsten op de 1ste zondag van de maand.

1870

27/11
Madosa vzw - 10 jaar bestaan Maatschappij ‘Vereniging der doven’.

1859

Madosa vzw - Overbrenging borstbeeld Abbe De L’Epée.
Madosa vzw - Eerste beweging van Doven vóór de stichting.

Sponsors