Over Madosa

WAT IS MADOSA vzw?

Afkorting: MAatschappij voor DOven en Slechthorenden te Antwerpen.
Madosa vzw is een sociaal- Cultureel ontmoetingscentrum voor doven en slechthorenden.
Madosa vzw is opgericht op 11 februari 1894 en is een vzw.

WAT DOET MADOSA vzw?

Madosa vzw richt regelmatig vormings- en ontspanningsactiviteiten in, zoals: voordrachten, studiebezoeken, ontspanningen, sporten en allerlei evenementen voor gebarentaalgebruikers.
Ook is Madosa vzw kindvriendelijk. (Sint-Niklaasfeest, kindercarnaval enz…)
Elke 2de zondag van de maand houdt de vereniging een "Algemene Ledenvergadering".
Meestal voorafgaand met een voordracht of vorming.

LEDENBLAD

Tweemandelijks (januari-maart-mei-juli-september-november) verschijnt het MADOSA-NIEUWS, een ledenblad voor de leden die het verhoogd lidgeld (25.00€) betaald hebben.

GEBARENTAAL

Voor de leden van Madosa vzw is het belangrijkste communicatiemiddel de "gebarentaal".
Ieder jaar stelt Madosa vzw haar lokaal ter beschikking voor de gebarencursus, ingericht door Doof Vlaanderen.
Meer info: gebarentaalcursus@doof.vlaanderen

BESTUUR​

ERE-VOORZITTER:  Hubert Fret -  hubert.fret1@gmail.com
VOORZITTER: Davy Antonissen - voorzitter@madosavzw.be
ONDERVOORZITTER: Tom Sutherland - ondervoorzitter@madosavzw.be
SECRETARIS:​ Cynthia Dult - secretaris@madosavzw.be
SCHATBEWAARDER: vacant 
LEDENVERANTWOORDELIJKE: Mohamed Ahmad - ledenverantwoordelijke@madosavzw.be
GEBOUW VERANTWOORDELIJKE: Kurt Janssens - gebouwbeheerder@madosavzw.be
COMITE VERANTWOORDELIJKE: Gerda Van Hissenhoven - comite@madosavzw.be 
 
AFGEVAARDIGDE EVENEMENTEN: 
 
TAPCOMITE: Francois Smits - tapcomite@madosavzw.be
HERSTELLINGCOMITE: Hubert Fret - herstellingcomite@madosavzw.be
FEESTCOMITE: Gerda Van Hi​ssenhoven - feestcomite@madosavzw.be
 
ARCHIEFBEHEER: Hubert Fret, Rudi Van Den Heuvel - archief@madosavzw.be
Mediateam: Marjolijn Dua, Rudi Van Den Heuvel - media@madosavzw.be 
 

AFDELINGEN

Binnen de vereniging Madosa vzw zijn er verschillende afdelingen:
DE VLINDER (jeugdclub)
DOSENA (seniorenafdeling) 
DOSPORTA (sportvereniging)
RED DEVIL - DEAF BIKERS (motorclub)
DCB (toneelclub)

CONTACT

Administratie: Elke 2de dinsdag van de maand
                       online dinsdagnamiddag en donderdagnamiddag,
                       wens je een afspraak: mail naar info@madosavzw.be
                
Madosa vzw - Haantjeslei 213 - 2018 Antwerpen
 

 

Sponsors